Preverjanje statusa vloge

V Polje Koda za dostop se vpiše kodo, ki jo je dobil na mail, vidna pa je tudi na sami vlogi pod črtno kodo.