DODELJEVANJE NEPOSREDNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE IZ OBNOVLJIVIH VIROV TER ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE

Elektronska oddaja vloge za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.

1
2
3
4

Vlogo izpolnjujem kot

Podatki o vlagatelju

PODATKI OSEBE POOBLAŠČENE ZA ODDAJO VLOGE

Kontaktni podatki

Podatki o proizvodni napravi

Hranilnik

IZJAVA

1. Izjava o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva
2. Resničnost podatkov

3. Izjava o izpolnjevanju trajnostnih pogojev

4. Izjava o privolitvi obdelave osebnih podatkov

5. Pooblastilo za pridobivanje podatkov

Opombe